Infobox - Framsidan

Välkommen till Natur & Kulturs Royaltyportal

Här kan du se dina avtal, följa din försäljning och se både tidigare och kommande royalty­avräkningar.

Logga in med bankid genom att klicka på bankid-ikonen. Om du inte har bankid loggar du in som användare med lösenord och tvåfaktorsautentisering.

När du loggar in på portalen är vår kommunikation och delning av information alltid säker och i enlighet med dataskydds­förordningen (GDPR).

Har du frågor kan du kontakta royalty­avdelningen på royalty@nok.se eller din kontakt­person på förlaget.

Vänliga hälsningar, 
Natur & Kultur

OIDC Selector